سه شنبه / 30 مهر 1398 [به وب سايت اطلاع رساني حقوق مالكيت فكري خوش آمديد] [طرح پيشنهادي برگزاري مجموعه كارگاه هاي آموزشي تخصصي حقوق مالكيت فكري و حقوق تجاري سازي فناوري ]
درباره موسسه IPS
صفحه اصلي
درباره ما
چارت موسسه
توانمنديها
عضويتها و افتخارات
ارتباط با ما
كارگروه ارزيابي و داوري اختراعات
آشنايي با كارگروه
درباره مالكيت فكري
اخبار و رويدادها
مطالب آموزشي
مجموعه قوانين
كتب تخصصي
پيوندهاي مفيد
كارگروه آموزش و ترويج
دوره هاي برگزار شده
دوره هاي تدوين شده
اعضاي هيات علمي
ثبت نام و مشاوره
دريافت خبرنامه
مشاوره
نظردهي
W_VOTE
 نظر شما در مورد معاهده PCT چيست؟
 فرصت طلائي
 تهديد ملي
 هر دو
 مالكيت معنوي؛ ويژگيها و كاربردها
  :  1384
موضوع:حقوقي
  :  دبيرخانه شوراي عالي اطلاع رساني
 : قاسم خداياريان، نصراله جهانگرد


امروزه درباره اهميت مالكيت معنوي و حفظ آن در سطوح ملي، منطقه اي و بين المللي مباحث فراواني مطرح است و گسترش ارتباطات از طريق شبكه جهاني اينترنت و قابليت دسترسي سريع به تمامي اطلاعات برخط بر اهميت حفظ اين نوع مالكيت افزوده و بر اعتبار آن مي افزايد.

نكته اين كتاب ترجمه اي از چند مقاله مجله وايپو است. در ضمن اين كتاب در كتابخانه تخصصي موسسه داراييهاي فكري موجود مي باشد.
خبرنامه
تبليغات