دوشنبه / 07 بهمن 1398 [به وب سايت اطلاع رساني حقوق مالكيت فكري خوش آمديد] [طرح پيشنهادي برگزاري مجموعه كارگاه هاي آموزشي تخصصي حقوق مالكيت فكري و حقوق تجاري سازي فناوري ]
درباره موسسه IPS
صفحه اصلي
درباره ما
چارت موسسه
توانمنديها
عضويتها و افتخارات
ارتباط با ما
كارگروه ارزيابي و داوري اختراعات
آشنايي با كارگروه
درباره مالكيت فكري
اخبار و رويدادها
مطالب آموزشي
مجموعه قوانين
كتب تخصصي
پيوندهاي مفيد
كارگروه آموزش و ترويج
دوره هاي برگزار شده
دوره هاي تدوين شده
اعضاي هيات علمي
ثبت نام و مشاوره
دريافت خبرنامه
مشاوره
نظردهي
W_VOTE
 نظر شما در مورد معاهده PCT چيست؟
 فرصت طلائي
 تهديد ملي
 هر دو
 عضويتها و افتخارات
# كارگزار تخصصي ثبت اختراعات و علامت تجاري پارك فناوري پرديس - از مهر ماه 1390
# كارگزار رصد فناوري (تحليل پتنت) موسسه خدمات فناوري تا بازار - از آبان 1389
# عضو اصلي شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران (ايتان) - از مهر ماه 1386
# عضو حقوقي انجمن علمي حقوق مالكيت فكري - از اسفند 1390
# نماينده انحصاري بانك اطلاعات بين المللي اختراعات Qpat در خاورميانه -از سال 2011
# تفاهم نامه همكاري با معاونت پژوهشي و فناوري دانشگاه صنعتي اميركبير - از بهمن 1389
# تفاهم نامه همكاري آموزشي با سازمان مديريت صنعتي - از ارديبهشت 91
# مجري ذيصلاح ترويج مالكيت فكري از سوي معاونت علمي رياست جمهوري -از تير 1391
# و عضو شبكه همكاري صنعت سرمايه گذاري خطرپذير - در سال 1389
خبرنامه
تبليغات