دوشنبه / 07 بهمن 1398 [به وب سايت اطلاع رساني حقوق مالكيت فكري خوش آمديد] [طرح پيشنهادي برگزاري مجموعه كارگاه هاي آموزشي تخصصي حقوق مالكيت فكري و حقوق تجاري سازي فناوري ]
درباره موسسه IPS
صفحه اصلي
درباره ما
چارت موسسه
توانمنديها
عضويتها و افتخارات
ارتباط با ما
كارگروه ارزيابي و داوري اختراعات
آشنايي با كارگروه
درباره مالكيت فكري
اخبار و رويدادها
مطالب آموزشي
مجموعه قوانين
كتب تخصصي
پيوندهاي مفيد
كارگروه آموزش و ترويج
دوره هاي برگزار شده
دوره هاي تدوين شده
اعضاي هيات علمي
ثبت نام و مشاوره
دريافت خبرنامه
مشاوره
نظردهي
W_VOTE
 نظر شما در مورد معاهده PCT چيست؟
 فرصت طلائي
 تهديد ملي
 هر دو
 فهرست دورههاي آموزشي طراحي شده:
با توجه به اهميت موضوع مالكيت فكري و نياز سازمانها، دورههاي مختلف قابل طراحي و برگزار مي باشد. در ذيل برخي از دورههاي آموزشي كه تاكنون توسط موسسه داراييهاي فكري و فناوري مدرس برگزار شده است به شرح ذيل آمده است:

1- كليات حقوق مالكيت فكري
2- حقوق و ثبت داراييهاي فكري در ايران
3- ثبت اختراع در سطح بين المللي
4- ثبت علام تجاري و مديريت برند
5- قراردادهاي ليسانس فناوري
6- حقوق انتقال فناوري
7- مديريت مالكيت فكري براي SMEها
8- مديريت تجاري سازي اختراعات
9- مديريت استراتژيك برند
10- حمايتهاي قضايي مالكيت فكري
11- حقوق نرم افزار و كپي رايت
12- حقوق تكنولوژيهاي نو (نانو و بيو)

همچنين دوره كوتاه مدت "تربيت نيروي انساني زبده براي دفاتر مالكيت فكري و تجاري سازي" (100 ساعت)

جهت كسب اطلاعات بيشتر و درخواست براي برگزاري، سفارش خود را به شماره نمابر 88029996 (تماس: 88019550) ارسال نماييد.
خبرنامه
تبليغات