دوشنبه / 07 بهمن 1398 [به وب سايت اطلاع رساني حقوق مالكيت فكري خوش آمديد] [طرح پيشنهادي برگزاري مجموعه كارگاه هاي آموزشي تخصصي حقوق مالكيت فكري و حقوق تجاري سازي فناوري ]
درباره موسسه IPS
صفحه اصلي
درباره ما
چارت موسسه
توانمنديها
عضويتها و افتخارات
ارتباط با ما
كارگروه ارزيابي و داوري اختراعات
آشنايي با كارگروه
درباره مالكيت فكري
اخبار و رويدادها
مطالب آموزشي
مجموعه قوانين
كتب تخصصي
پيوندهاي مفيد
كارگروه آموزش و ترويج
دوره هاي برگزار شده
دوره هاي تدوين شده
اعضاي هيات علمي
ثبت نام و مشاوره
دريافت خبرنامه
مشاوره
نظردهي
W_VOTE
 نظر شما در مورد معاهده PCT چيست؟
 فرصت طلائي
 تهديد ملي
 هر دو
 چارت موسسه داراييهاي فكري و فناوري مدرس:
مديرعامل: مهندس سيداسماعيل جليليان
رييس هيات مديره: دكتر محمود صادقي
1- كارگروه ارزيابي و داوري اختراعات و شركت ها، مدير كارگروه: دكتر سيد علي معبودي
2- كارگروه ثبت مالكيت صنعتي داخلي، مدير كارگروه: مهندس سيداسماعيل جليليان
3- كارگروه دعاوي حقوقي مالكيت فكري، مدير كارگروه: دكتر محمود صادقي
4- كارگروه تحليل پتنت و رصد فناوري، مدير كارگروه: مهندس حسين صالحي وزيري
5- كارگروه مطالعات حقوق فناوري، مدير كارگروه: خانم دكتر مرادي
6- كارگروه آموزش و ترويج مالكيت فكري، مدير كارگروه: مهندس سيداسماعيل جليليان
7- كارگروه منابع اطلاعاتي و دانش فني، مدير كارگروه: مهندس حامد اميني
خبرنامه
تبليغات