یکشنبه / 26 آبان 1398 [به وب سايت اطلاع رساني حقوق مالكيت فكري خوش آمديد] [طرح پيشنهادي برگزاري مجموعه كارگاه هاي آموزشي تخصصي حقوق مالكيت فكري و حقوق تجاري سازي فناوري ]
درباره موسسه IPS
صفحه اصلي
درباره ما
چارت موسسه
توانمنديها
عضويتها و افتخارات
ارتباط با ما
كارگروه ارزيابي و داوري اختراعات
آشنايي با كارگروه
درباره مالكيت فكري
اخبار و رويدادها
مطالب آموزشي
مجموعه قوانين
كتب تخصصي
پيوندهاي مفيد
كارگروه آموزش و ترويج
دوره هاي برگزار شده
دوره هاي تدوين شده
اعضاي هيات علمي
ثبت نام و مشاوره
دريافت خبرنامه
مشاوره
نظردهي
W_VOTE
 نظر شما در مورد معاهده PCT چيست؟
 فرصت طلائي
 تهديد ملي
 هر دو
 درباره موسسه داراييهاي فكري و فناوري مدرس
مالكيت فكري، به عنوان يكي از زيرساختهاي توسعه فناوري، بيش از يك قرن است كه در دنيا مورد توجه ويژه قرار گرفته است و در اين راستا نيز بيش از 25 نوع كنوانسيون و معاهده بين المللي وجود دارد كه همگي حاكي از اهميت اين مقوله به عنوان زيرساخت توسعه فناوري مطرح مي شود.
حال سوال اينجاست كه چگونه از داراييهاي فكري بهره بگيريم كه موجب توسعه فناوري و خلق ثروت گردد.
همچنين قابل ذكر است كه تا مادامي كه به سلاح دانش مجهز نباشيم، گويي هيچ مزيت رقابتي نخواهيم داشت. از سوي ديگر براي كشورهاي در حال توسعه اي همچون ايران كه برخي از زيرساختها به خوبي فراهم نشده است اين نكته مي تواند به عنوان يك جهش و سكوي پرتابي باشد تا خود را به ساير كشورهاي پيشرفته امروزي برساند.
از اين رو موسسه داراييهاي فكري و فناوري مدرس (عضو شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران) با هدف:

 كمك به ارتقاي سطح دانش مراكز R
خبرنامه
تبليغات