سه شنبه / 19 آذر 1398 [به وب سايت اطلاع رساني حقوق مالكيت فكري خوش آمديد] [طرح پيشنهادي برگزاري مجموعه كارگاه هاي آموزشي تخصصي حقوق مالكيت فكري و حقوق تجاري سازي فناوري ]
درباره موسسه IPS
صفحه اصلي
درباره ما
چارت موسسه
توانمنديها
عضويتها و افتخارات
ارتباط با ما
كارگروه ارزيابي و داوري اختراعات
آشنايي با كارگروه
درباره مالكيت فكري
اخبار و رويدادها
مطالب آموزشي
مجموعه قوانين
كتب تخصصي
پيوندهاي مفيد
كارگروه آموزش و ترويج
دوره هاي برگزار شده
دوره هاي تدوين شده
اعضاي هيات علمي
ثبت نام و مشاوره
دريافت خبرنامه
مشاوره
نظردهي
W_VOTE
 نظر شما در مورد معاهده PCT چيست؟
 فرصت طلائي
 تهديد ملي
 هر دو
 راهنماي مالكيت فكري براي كسب و كارهاي تجاري
  :  1390
  :  موسسه داراييهاي فكري و فناوري مدرس
 : حسن علم خواه - جواد شجاع


يكي از زيرساختهاي كه مي تواند ضامن موفقيت اقتصادي و فناوري شركت ها به خصوص شركتهاي دانش بنيان در عصر دانايي محوري باشد، توجه به «حقوق مالكيت فكري» است. شركتها با بهره گيري از نظام حقوقي مالكيت فكري، قادر خواهند بود تا چتر حقوقي كارآمدي براي فرايند خلق ايده تا صادرات فناوري و تجاري سازي خودشان فراهم آورند. به اعتقاد گردآورندگان غالب داشته هاي شركتهاي دانش بنيان از جنس داراييهاي فكري است و «مديريت و حفاظت حقوقي از داراييهاي فكري» امري اجتناب ناپذير خواهد بود. از سوي ديگر، براي وارد شدن به عرصه اقتصاد جهاني بايد ادبيات خاص دنياي تجارت كه يكي از مباحث كليدي آن «Intellectual Property Law» يا همان حقوق مالكيت فكري است، را دانست. بطور خلاصه و در يك جمله مي توان بيان داشت كه: «ندانستن مباحث حقوق مالكيت فكري براي شركتهاي دانش بنيان يك تهديد جدي و دانستن آنها به عنوان يك فرصت بزرگ خواهد بود».
كتاب حاضر با تلاش جمعي در موسسه داراييهاي فكري و فناوري مدرس (عضو شبكه تحليلگران تكنولوژي ايران، عضو شركتهاي مستقر در كريدور خدمات فناوري از ايده تا بازار و عضو انجمن علمي حقوق مالكيت فكري كشور) و با استفاده از مستندات سازمان جهاني مالكيت فكري (WIPO) و براي ترويج مقوله مالكيت فكري در ميان شركتهاي دانش بنيان و صنايع كشور گردآوري، تدوين و بومي سازي شده است. اميد آنكه شركتهاي دانش بنيان و صنايع كشور با بهره گيري از مطالب روز در زمينه حقوق مالكيت فكري بتوانند تهديدهاي خود را به فرصتها تبديل كنند.
كتاب در پنج فصل (17 بند) تدوين شده است. در فصل اول، به اهمّيّت و ضرورت مالكيّت فكري در تقويت و توسعه كسب و كارهاي تجاري اشاره مي شود. فصل دوم به نقش مالكيّت فكري در بازاريابي، تأمين مالي و صادرات محصولات دانش بنيان مي پردازد. در فصل سوّم به موضوع مهم و اساسي شناسايي و حفاظت از داراييهاي فكري شركتهاي دانش بنيان پرداخته شده است. و در نهايت دو فصل پاياني، به موضوع مديريّت و بهره برداري تجاري از داراييهاي فكري خلق شده (فصل چهارم)، و حمايتهاي قضايي از مالكيّت فكري و شيوه هاي حل و فصل اختلافات (فصل پنجم) توجه دارد.
جهت دريافت اين كتاب مي توانيد با پست الكترونيكي info@iranpatent.ir مكاتبه نموده و يا به كتابفروشي سازمان مديريت صنعتي مراجعه نماييد.
خبرنامه
تبليغات