سه شنبه / 30 مهر 1398 [به وب سايت اطلاع رساني حقوق مالكيت فكري خوش آمديد] [طرح پيشنهادي برگزاري مجموعه كارگاه هاي آموزشي تخصصي حقوق مالكيت فكري و حقوق تجاري سازي فناوري ]
درباره موسسه IPS
صفحه اصلي
درباره ما
چارت موسسه
توانمنديها
عضويتها و افتخارات
ارتباط با ما
كارگروه ارزيابي و داوري اختراعات
آشنايي با كارگروه
درباره مالكيت فكري
اخبار و رويدادها
مطالب آموزشي
مجموعه قوانين
كتب تخصصي
پيوندهاي مفيد
كارگروه آموزش و ترويج
دوره هاي برگزار شده
دوره هاي تدوين شده
اعضاي هيات علمي
ثبت نام و مشاوره
دريافت خبرنامه
مشاوره
نظردهي
W_VOTE
 نظر شما در مورد معاهده PCT چيست؟
 فرصت طلائي
 تهديد ملي
 هر دو
 فرهنگ حقوق مالكيت فكري (دو جلدي)
  :  1385
  :  نشر ميزان
 : دكتر سيدحسن ميرحسيني


كتاب فرهنگ حقوق مالكيت فكري در دو جلد توسط آقاي دكتر سيد حسن ميرحسيني بصورت جامع و كامل به رشته تحرير در آمده است.
جلد اول: مالكيت صنعتي
جلد دوم: مالكيت ادبي و هنري

با توجه به جامعيت اين كتاب براي كليه گروهها از جمله حقوقدانان و محققان و شركتها كاربردي مي باشد.
خبرنامه
تبليغات