سه شنبه / 30 مهر 1398 [به وب سايت اطلاع رساني حقوق مالكيت فكري خوش آمديد] [طرح پيشنهادي برگزاري مجموعه كارگاه هاي آموزشي تخصصي حقوق مالكيت فكري و حقوق تجاري سازي فناوري ]
درباره موسسه IPS
صفحه اصلي
درباره ما
چارت موسسه
توانمنديها
عضويتها و افتخارات
ارتباط با ما
كارگروه ارزيابي و داوري اختراعات
آشنايي با كارگروه
درباره مالكيت فكري
اخبار و رويدادها
مطالب آموزشي
مجموعه قوانين
كتب تخصصي
پيوندهاي مفيد
كارگروه آموزش و ترويج
دوره هاي برگزار شده
دوره هاي تدوين شده
اعضاي هيات علمي
ثبت نام و مشاوره
دريافت خبرنامه
مشاوره
نظردهي
W_VOTE
 نظر شما در مورد معاهده PCT چيست؟
 فرصت طلائي
 تهديد ملي
 هر دو
 فعاليتهاي مربوط به
 آموزش و ترويج
  :  برگزاري دورههاي عمومي در دانشگاه تربيت مدرس و دانشگاه صنعتي اميركبير و نيز برگزاري دورههاي تخصصي ويژه مديران عامل شركتهاي نانوفناوري و مديران تحقيق و توسعه شركتهاي صنايع معدني از ديگر اقدامات گروه آموزشي موسسه است. لذا گروه آموزشي موسسه جهت برگزاري دورههاي مشترك با ساير دانشگاهها و ساير نهادهاي مرتبط اعلام آمادگي مي نمايد.


خبرنامه
تبليغات