دوشنبه / 07 بهمن 1398 [به وب سايت اطلاع رساني حقوق مالكيت فكري خوش آمديد] [طرح پيشنهادي برگزاري مجموعه كارگاه هاي آموزشي تخصصي حقوق مالكيت فكري و حقوق تجاري سازي فناوري ]
درباره موسسه IPS
صفحه اصلي
درباره ما
چارت موسسه
توانمنديها
عضويتها و افتخارات
ارتباط با ما
كارگروه ارزيابي و داوري اختراعات
آشنايي با كارگروه
درباره مالكيت فكري
اخبار و رويدادها
مطالب آموزشي
مجموعه قوانين
كتب تخصصي
پيوندهاي مفيد
كارگروه آموزش و ترويج
دوره هاي برگزار شده
دوره هاي تدوين شده
اعضاي هيات علمي
ثبت نام و مشاوره
دريافت خبرنامه
مشاوره
نظردهي
W_VOTE
 نظر شما در مورد معاهده PCT چيست؟
 فرصت طلائي
 تهديد ملي
 هر دو
 ايجاد مركز مالكيت معنوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور   

 1393/10/08

خلاصه  :  با تصويب رئيس قوه قضائيه، مركز مالكيت معنوي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور راه اندازي شد.


به گزارش روابط عمومي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، بنا به موافقت و تصويب رئيس قوه قضائيه با تغيير ساختار تشكيلاتي سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، مركز مالكيت معنوي در اين سازمان ايجاد شد.

در راستاي بهبود سيستم ها و تحولات صورت گرفته در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و به منظور استفاده بهينه از منابع موجود و همچنين با عنايت به چشم انداز ترسيم شده، ساختار تشكيلاتي اين سازمان با تصويب رياست قوه قضائيه تغيير نمود.

در تشكيلات جديد سازمان ثبت چهار معاونت، 19 اداره كل ستادي و 31 اداره كل استاني و بنا به اهميت حوزه مالكيت معنوي، يك مركز مستقل مالكيت معنوي پيش بيني گرديده است.
اين مركز با هدف ايجاد نظام پويا و كارآمد با سازوكار اجرايي قوي و مؤثرتر و بهره گيري از فنآوري هاي نوين در ثبت ملي و بين المللي مالكيت هاي معنوي و در راستاي ماده 52 قانون ثبت اختراعات، طرح هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب سال 1386 تأسيس گرديده است.

بر اساس قانون مذكور نمايندگي جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني مالكيت معنوي و اتحاديه هاي مربوط به كنوانسيون هاي ذيربط بر عهده سازمان ثبت اسناد و املاك كشور بوده و ثبت كليه موضوعات مالكيت صنعتي اعم از اختراع، علامت، علامت جمعي و طرح صنعتي نيز توسط مركز مالكيت معنوي اين سازمان انجام مي گيرد.

بر اين اساس طي حكمي از سوي دكتر تويسركاني معاون رئيس قوه قضائيه و رئيس سازمان ثبت اسناد و املاك كشور، محمد حسن كياني به عنوان رئيس مركز مالكيت معنوي اين سازمان منصوب شد.

اين مركز داراي پنج معاونت شامل دو معاونت عمومي و سه معاونت تخصصي با عناوين«معاونت ثبت اختراعات» با دو اداره « ثبت اختراعات داخلي» و « ثبت بين المللي اختراعات»، «معاونت ثبت علائم تجاري و نشانه هاي جغرافيايي» با دو اداره « ثبت علائم تجاري و نشانه هاي جغرافيايي داخلي» و « ثبت بين المللي علائم تجاري و نشانه هاي جغرافيايي» و «معاونت ثبت طرح هاي صنعتي» با يك اداره « ثبت طرح هاي صنعتي» مي باشد.
منبع: www.ssaa.ir
خبرنامه
تبليغات