سه شنبه / 30 مهر 1398 [به وب سايت اطلاع رساني حقوق مالكيت فكري خوش آمديد] [طرح پيشنهادي برگزاري مجموعه كارگاه هاي آموزشي تخصصي حقوق مالكيت فكري و حقوق تجاري سازي فناوري ]
درباره موسسه IPS
صفحه اصلي
درباره ما
چارت موسسه
توانمنديها
عضويتها و افتخارات
ارتباط با ما
كارگروه ارزيابي و داوري اختراعات
آشنايي با كارگروه
درباره مالكيت فكري
اخبار و رويدادها
مطالب آموزشي
مجموعه قوانين
كتب تخصصي
پيوندهاي مفيد
كارگروه آموزش و ترويج
دوره هاي برگزار شده
دوره هاي تدوين شده
اعضاي هيات علمي
ثبت نام و مشاوره
دريافت خبرنامه
مشاوره
نظردهي
W_VOTE
 نظر شما در مورد معاهده PCT چيست؟
 فرصت طلائي
 تهديد ملي
 هر دو
 مالكيت فكري و توسعه پايدار
  :  مهر ماه 92
  :  آداك
 : علي شهاب الدين


سالهاست كه توسعه پايدار به عنوان الگوي مناسبي براي پيشرفت جوامع ارائه شده و مخصوصا در سالهاي اخير شاهد بوده ايم كه همواره بر آن تاكيد شده است، چتر چوبي كه از ديدگاه اكثر انديشمندان مي تواند در زمان حاضر رشد و توسعه را با تحميل كمترين هزينه ها بر محيط زيست انسان به همراه آورد. در واقع حفظ محيط زيست شاخص اصلي توسعه پايدار است اما در كنار آن، عوامل اقتصادي و اجتماعي نيز نقش پررنگي ايفا مي كنند. از جمله عوامل اجتماعي حقوق بشر است كه ارتقاي آن مي تواند پيوندي ناگسستني با دستيابي به توسعه پايدار داشته باشد. از سوي ديگر حقوق مالكيت فكري به عنوان نظامي كه سعي در اعطاي پاداش به افراد خلاق جامعه دارد نيز مي تواند نقش مهمي در توسعه پايدار ايفا كند.
خبرنامه
تبليغات