دوشنبه / 07 بهمن 1398 [به وب سايت اطلاع رساني حقوق مالكيت فكري خوش آمديد] [طرح پيشنهادي برگزاري مجموعه كارگاه هاي آموزشي تخصصي حقوق مالكيت فكري و حقوق تجاري سازي فناوري ]
درباره موسسه IPS
صفحه اصلي
درباره ما
چارت موسسه
توانمنديها
عضويتها و افتخارات
ارتباط با ما
كارگروه ارزيابي و داوري اختراعات
آشنايي با كارگروه
درباره مالكيت فكري
اخبار و رويدادها
مطالب آموزشي
مجموعه قوانين
كتب تخصصي
پيوندهاي مفيد
كارگروه آموزش و ترويج
دوره هاي برگزار شده
دوره هاي تدوين شده
اعضاي هيات علمي
ثبت نام و مشاوره
دريافت خبرنامه
مشاوره
نظردهي
W_VOTE
 نظر شما در مورد معاهده PCT چيست؟
 فرصت طلائي
 تهديد ملي
 هر دو
 آشنايي با كارگروه تخصصي ارزيابي اختراعات
كارگروه تخصصي ارزيابي و داوري اختراعات موسسه در حال حاضر با حضور جمعي از اعضاي هيات علمي و دانشجويان دكترا در حوزه هاي مختلف به امر ارزيابي و داوري اظهارنامه هاي اختراع داخلي مي پردازد. هيات داوران موسسه به منظور اظهار نظر كارشناسي خود در تأييد يا رد ادعاهاي مخترعين براي ثبت اختراع، موارد كليدي نظير ادعاهاي مطرح شده ي مخترعين در اظهارنامه، روش و همچنين محصول بدست آمده را از جنبه هاي مختلف مورد بررسي قرار مي دهد. اين جنبه ها شامل تازگي و نو بودن موارد مطرح شده در سطح دنيا، داشتن كاربرد صنعتي و همچنين داشتن گام ابتكاري و افشاي كامل جزييات اختراع كه از شروط لازم براي ثبت يك اختراع است، مي باشد.
با توجه به نياز سازمان ها و نهادهاي تخصصي، موسسه جهت انجام داوري اختراعات اعلام آمادگي مي نمايد.
شايان ذكر است تاكنون موسسه بيش از 120 فقره اختراع در حوزه هاي نانو، مواد، فيزيك و شيمي را داوري نموده است.
خبرنامه
تبليغات