سه شنبه / 30 مهر 1398 [به وب سايت اطلاع رساني حقوق مالكيت فكري خوش آمديد] [طرح پيشنهادي برگزاري مجموعه كارگاه هاي آموزشي تخصصي حقوق مالكيت فكري و حقوق تجاري سازي فناوري ]
درباره موسسه IPS
صفحه اصلي
درباره ما
چارت موسسه
توانمنديها
عضويتها و افتخارات
ارتباط با ما
كارگروه ارزيابي و داوري اختراعات
آشنايي با كارگروه
درباره مالكيت فكري
اخبار و رويدادها
مطالب آموزشي
مجموعه قوانين
كتب تخصصي
پيوندهاي مفيد
كارگروه آموزش و ترويج
دوره هاي برگزار شده
دوره هاي تدوين شده
اعضاي هيات علمي
ثبت نام و مشاوره
دريافت خبرنامه
مشاوره
نظردهي
W_VOTE
 نظر شما در مورد معاهده PCT چيست؟
 فرصت طلائي
 تهديد ملي
 هر دو
  آرشيو   -> تخصصي
تاريخ  :  1392/11/16
: حسن علم خواه
خلاصه  :  يكي از زيرساخت هايي كه مي تواند ضامن موفقيت اقتصادي و فناوري شركت ها به خصوص شركت هاي دانش بنيان در عصر دانايي محوري باشد، توجه به «حقوق مالكيت فكري» است.

تاريخ  :  1392/07/16
خلاصه  :  در شرايط كنوني كه جوامع وارد فاز جديد اقتصاد يعني اقتصاد دانايي شده اند، بيش از هر چيز نقش پژوهش و فناوري در ارتقاي توليد و نيل به رشد شتابان جلوه مي نمايد. در پژوهش حاضر ضمن تبيين اجمالي اهميت موضوع، الزامات سياستي و قانوني در شواهد تجچربي كشورهاي پيشرفته مورد اشاره قرار مي گيرد.

تاريخ  :  1392/02/07
خلاصه  :  عملكرد اداره ثبت اختراع ايران در سال هاي اخير و انتقادات فراواني كه از آن مي شود اين پرسش جدي را در ذهن بسياري از مخترعان، مديران شركت ها و سياست گذاران حوزه علم و فناوري ايجاد كرده كه فرآيند مناسب ثبت اختراع به راستي بايد چگونه باشد.

تاريخ  :  1392/02/03
خلاصه  :  امروزه بسياري از بنگاه هاي ايراني به درستي بر اهميت برندسازي و تاثير شگرف آن بر تصميم خريد مشتريان پي برده اند. با اين وجود، برخي خشت اول اين ديوار بلند را كج مي نهند! يك غفلت اوليه كه كل سرمايه گذاري هاي بعدي آنها را در معرض خطر قرار مي دهد و مي تواند پيامدهاي پرهزينه اي براي شان در پي داشته باشد. اما اين خشت اول چيست؟

تاريخ  :  1391/06/01
خلاصه  :  موضوع مالكيت فكري كه ناشي از هنر و ابتكارات انسان است بحث نويني نيست. بلكه با پيدايش انسان ، مالكيت فكري نيز بوجود آمده است. چرا كه فكر، قدرت لاينفكي بوده كه انسان هيچ وقت از آن خالي نبوده وهميشه به منظور رفع نيازهاي خود از آن بهره مي گرفته است. در اين مقاله علاوه بر بيان اهميت حقوق مالكيت فكري، به تعريف و تاريخچه آن، برخي كنوانسيونهاي مربوطه و نيز انواع و تقسيم بندي آن نيز اشاره اي شده است:

تاريخ  :  1391/06/01
خلاصه  :  علامت تجاري يك آرم مشخص است كه اجناس و خدمات به خصوص كه توسط شخص يا تشكيلات خاصي توليد و فراهم شده اند را متمايز مي كند. منشأ آن به زمان باستان بر مي گردد؛ وقتي كه صنعت گران امضاها يا علائم خود را روي آثار هنري و كاربردي خود چاپ مي كردند. در طي سالها اين علامت ها جاي خود را به سيستم امروزي ثبت و حفاظت آرم تجاري دادند. اين نظام به مصرف كنندگان كمك مي كند كه از كالاها و خدماتي كه ماهيت و كيفيت آنها مورد نظرشان است و با آرم مخصوص مشخص شده اند، بهره بگيرند.

تاريخ  :  1391/01/02
: حسن علم خواه
خلاصه  :  همانطوركه سال 91 از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال «توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني» نام گذاري شده است، شايسته است بصورت علمي ابعاد حمايت مورد مطالعه قرار گيرد تا سرلوحه تصميم گيري هاي مديران و برنامه-ريزان باشد. در نگاه كلي كلمه «حمايت» يك واژه عام است و مشتمل بر حمايت هاي مالي، اعتباري، گمركي، مالياتي، حقوقي و غيره مي شود كه به اعتقاد نگارنده يكي از مهمترين حمايت ها كه در سايه آن امكان فعاليت كارآمد و موثر براي توليدكنندگان داخلي فراهم مي شود، حمايت هاي حقوقي است. به عنوان مثال تا زماني كه امنيت سرمايه گذاري توليدكننده (بالاخص محصولات دانش بنيان) با كپي كاري فناوري و علامت تجاري غيرمجاز در خطر باشد، توليدكننده هيچ رقبتي به توليد نخواهد داشت. اين درحالي است كه در داخل كشور حمايت قانوني با عنوان «قانون مالكيت صنعتي» (مصوب 1310 و اصلاحيه 1386) وجود دارد كه به مالكان داراييهاي فكري، حق انحصاري استفاده از اختراع مربوطه را در ايران براي «توليد، فروش و جلوگيري از واردات» را اعطا مي كند، مشروط بر اينكه دارايي هاي فكري خود از جمله اختراع و علامت تجاري خود را به ثبت رساند باشد. از اينرو در مقاله حاضر به بررسي اهميت و ضرورت حمايت حقوق مالكيت فكري در حمايت حقوقي از توليد ملي و حمايت حقوقي از كار و سرمايه ايراني پرداخته شده است.

تاريخ  :  1390/02/19
: حسن علم خواه
خلاصه  :  با توجه به پيچيدگي مراحل و سردرگمي مخترعان در ثبت اختراع در داخل كشور, بخش حقوقي موسسه داراييهاي فكري و فناوري مدرس، بر اساس قانون جديد ثبت اختراع و علامت تجاري گامهاي اساسي براي ثبت اختراع در داخل كشور را تدوين نمود كه كليه مراحل ثبت در پنج گام آورده شده است. هرچند تدوين اين نوشتار بر عهده متوليان ثبت اختراع كشور بوده است ولي براي فرهنگ سازي بيشتر و روانسازي مقوله ثبت اختراع در ايران توسه موسسه تدوين و به تمامي محققان و مخترعان علاقمند تقديم مي شود:

تاريخ  :  1389/12/17
خلاصه  :  نقشه جامع علمي كشور به عنوان يكي از اسناد مهم در توسعه علم و فناوري كشور در تاريخ 17 اسفند 89 رونمايي شد. در اين نقشه به پديده اختراعات و اكتشافات توجه ويژه اي شده است. بطوريكه بررسي متن نقشه جامع علمي كشور نشان مي دهد در مواردي به صورت خاص به مباحث نظام مالكيت فكري و اختراعات و اكتشافات پرداخته شده است. در ذيل به تشريح اين موارد خواهيم پرداخت.

تاريخ  :  1389/09/13
خلاصه  :  ثبت اختراع براي مخترع چه حقوقي و چه حقيقي مزاياي ويژه اي دارد كه موجب علاقمندي ثبت اختراع مي شود از جمله مزاياي ثبت اختراع عبارتنداز حق انحصاري، تحكيم جايگاه شركت در بازار، بازگشت سرمايه گذاريها، فرصت ليسانس دهي، افزايش قدرت چانه زني، تصوير مثبت براي شركت صاحب اختراع.

 1  2  3  4  >  >>  
خبرنامه
تبليغات