دوشنبه / 07 بهمن 1398 [به وب سايت اطلاع رساني حقوق مالكيت فكري خوش آمديد] [طرح پيشنهادي برگزاري مجموعه كارگاه هاي آموزشي تخصصي حقوق مالكيت فكري و حقوق تجاري سازي فناوري ]
درباره موسسه IPS
صفحه اصلي
درباره ما
چارت موسسه
توانمنديها
عضويتها و افتخارات
ارتباط با ما
كارگروه ارزيابي و داوري اختراعات
آشنايي با كارگروه
درباره مالكيت فكري
اخبار و رويدادها
مطالب آموزشي
مجموعه قوانين
كتب تخصصي
پيوندهاي مفيد
كارگروه آموزش و ترويج
دوره هاي برگزار شده
دوره هاي تدوين شده
اعضاي هيات علمي
ثبت نام و مشاوره
دريافت خبرنامه
مشاوره
نظردهي
W_VOTE
 نظر شما در مورد معاهده PCT چيست؟
 فرصت طلائي
 تهديد ملي
 هر دو
  آرشيو 
تاريخ  :  1392/11/29
: حسن علم خواه
خلاصه  :  غالباً شركت هاي دانش بنيان ارزش واقعي دارايي هاي فكري خود را درك نمي كنند و در نتيجه نمي توانند از پتانسيل هاي بالقوه مالكيت فكري جهت بهره مندي از آن ها در منافع آتي و سود شركت خود استفاده ي كافي ببرند. با اين حال، وقتي كه در يك كشور «دارايي هاي فكري» به صورت قانوني حمايت شود و تقاضا نيز براي محصولات و يا خدمات حمايت شده وجود داشته باشد، مالكيت فكري مي تواند يك دارايي تجاري ارزشمند براي شركت ها محسوب شود.

تاريخ  :  1392/11/16
: حسن علم خواه
خلاصه  :  يكي از زيرساخت هايي كه مي تواند ضامن موفقيت اقتصادي و فناوري شركت ها به خصوص شركت هاي دانش بنيان در عصر دانايي محوري باشد، توجه به «حقوق مالكيت فكري» است.

تاريخ  :  1392/09/16
: حسن علم خواه
خلاصه  :  پتنت سندي است كه از طرف موسسات دولتي هر كشور صادر مي شود و به دارنده آن، انحصار استفاده از آن اختراع را، به مدت 20 سال در آن كشور مي دهد.

تاريخ  :  1392/07/20
خلاصه  :  بر اساس آمار اداره كل مالكيت صنعتي ايران، تعداد اختراعات ثبت شده از سال 1387 تا سال 1390 پيوسته كاهش داشته است و از 7741 مورد در سال 87 به 3474 مورد در سال 90 رسيده است.

تاريخ  :  1392/07/16
خلاصه  :  در شرايط كنوني كه جوامع وارد فاز جديد اقتصاد يعني اقتصاد دانايي شده اند، بيش از هر چيز نقش پژوهش و فناوري در ارتقاي توليد و نيل به رشد شتابان جلوه مي نمايد. در پژوهش حاضر ضمن تبيين اجمالي اهميت موضوع، الزامات سياستي و قانوني در شواهد تجچربي كشورهاي پيشرفته مورد اشاره قرار مي گيرد.

تاريخ  :  1392/02/07
خلاصه  :  عملكرد اداره ثبت اختراع ايران در سال هاي اخير و انتقادات فراواني كه از آن مي شود اين پرسش جدي را در ذهن بسياري از مخترعان، مديران شركت ها و سياست گذاران حوزه علم و فناوري ايجاد كرده كه فرآيند مناسب ثبت اختراع به راستي بايد چگونه باشد.

تاريخ  :  1392/02/03
خلاصه  :  امروزه بسياري از بنگاه هاي ايراني به درستي بر اهميت برندسازي و تاثير شگرف آن بر تصميم خريد مشتريان پي برده اند. با اين وجود، برخي خشت اول اين ديوار بلند را كج مي نهند! يك غفلت اوليه كه كل سرمايه گذاري هاي بعدي آنها را در معرض خطر قرار مي دهد و مي تواند پيامدهاي پرهزينه اي براي شان در پي داشته باشد. اما اين خشت اول چيست؟

تاريخ  :  1391/06/01
خلاصه  :  موضوع مالكيت فكري كه ناشي از هنر و ابتكارات انسان است بحث نويني نيست. بلكه با پيدايش انسان ، مالكيت فكري نيز بوجود آمده است. چرا كه فكر، قدرت لاينفكي بوده كه انسان هيچ وقت از آن خالي نبوده وهميشه به منظور رفع نيازهاي خود از آن بهره مي گرفته است. در اين مقاله علاوه بر بيان اهميت حقوق مالكيت فكري، به تعريف و تاريخچه آن، برخي كنوانسيونهاي مربوطه و نيز انواع و تقسيم بندي آن نيز اشاره اي شده است:

تاريخ  :  1391/06/01
خلاصه  :  علامت تجاري يك آرم مشخص است كه اجناس و خدمات به خصوص كه توسط شخص يا تشكيلات خاصي توليد و فراهم شده اند را متمايز مي كند. منشأ آن به زمان باستان بر مي گردد؛ وقتي كه صنعت گران امضاها يا علائم خود را روي آثار هنري و كاربردي خود چاپ مي كردند. در طي سالها اين علامت ها جاي خود را به سيستم امروزي ثبت و حفاظت آرم تجاري دادند. اين نظام به مصرف كنندگان كمك مي كند كه از كالاها و خدماتي كه ماهيت و كيفيت آنها مورد نظرشان است و با آرم مخصوص مشخص شده اند، بهره بگيرند.

تاريخ  :  1391/01/02
: حسن علم خواه
خلاصه  :  همانطوركه سال 91 از سوي مقام معظم رهبري به عنوان سال «توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني» نام گذاري شده است، شايسته است بصورت علمي ابعاد حمايت مورد مطالعه قرار گيرد تا سرلوحه تصميم گيري هاي مديران و برنامه-ريزان باشد. در نگاه كلي كلمه «حمايت» يك واژه عام است و مشتمل بر حمايت هاي مالي، اعتباري، گمركي، مالياتي، حقوقي و غيره مي شود كه به اعتقاد نگارنده يكي از مهمترين حمايت ها كه در سايه آن امكان فعاليت كارآمد و موثر براي توليدكنندگان داخلي فراهم مي شود، حمايت هاي حقوقي است. به عنوان مثال تا زماني كه امنيت سرمايه گذاري توليدكننده (بالاخص محصولات دانش بنيان) با كپي كاري فناوري و علامت تجاري غيرمجاز در خطر باشد، توليدكننده هيچ رقبتي به توليد نخواهد داشت. اين درحالي است كه در داخل كشور حمايت قانوني با عنوان «قانون مالكيت صنعتي» (مصوب 1310 و اصلاحيه 1386) وجود دارد كه به مالكان داراييهاي فكري، حق انحصاري استفاده از اختراع مربوطه را در ايران براي «توليد، فروش و جلوگيري از واردات» را اعطا مي كند، مشروط بر اينكه دارايي هاي فكري خود از جمله اختراع و علامت تجاري خود را به ثبت رساند باشد. از اينرو در مقاله حاضر به بررسي اهميت و ضرورت حمايت حقوق مالكيت فكري در حمايت حقوقي از توليد ملي و حمايت حقوقي از كار و سرمايه ايراني پرداخته شده است.

 1  2  3  4  5  >  >>  
خبرنامه
تبليغات